Rychlé bydlení to vyřeší mobilní dům.

Mobilní domy k nám přišly ze zahraničí, tam se nejčastěji používají k rekreaci či sezónnímu bydlení. Co se týče komfortu, jedná se o bydlení mezi domkem či karavanem, které se používá k sezónnímu bydlení či k rekreaci. Výhodou je, že už i v České republice jsou mobilní domky k dostání a to už během 10 let. Lidi si tento typ bydlení vybírají kvůli tomu, že jsou cenově dostupné a dokonce mají rychlou realizaci. Tento typ bydlení je nejvíce vhodný pro mladé lidi.

Mobilní domky se rozdělují z technického hlediska na dva typy. První variantou jsou mobilní domy vyrobené českými výrobci, jedná se o dřevostavbu, která má prvky mobility. Mají různé velikosti, dají se demontovat a přesunout na jiné místo. Další variantou jsou mobilní domy dovážené do České republiky ze zahraničí. Tyto mobilní domy nejsou určeny k trvalému bydlení, jelikož nesplňují naše normy a často nejsou zateplené.

malý karavan

Mobilní domy a legislativa

Podle legislativy jsou mobilní domy brány jako výrobek, který plní funkci stavby. Jedná se o všechny stavební díla, které vznikají stavební nebo montážní technologií. Mobilní dům celoroční můžete si postavit na základě územního souhlasu a pozemek musí být uveden v územním plánu. Jedná se o řešení bez kolaudace. Tento typ bydlení nepotřebuje projektovou dokumentaci. Lze jen předložit jednoduchý plánek s pohledy, řezem a technickou zprávou. Také je potřeba jen prohlášení o shodě na všechny použité součásti, a to podle požadavku daného stavebního úřadu.

mobilní domy

Jak lze domek převést na jiné místo?

Zaručeně by měl mít podvozek. Pokud plánujete ho odvézt za rok za dva, tak by mobilní dům měl být menších rozměrů. Jestliže budete mít dům větších rozměrů, ten lze případně rozebrat. Než si budete svůj mobilní domek chtít objednat, nezapomeňte nejdříve si přeměřit příjezdovou cestu, aby bylo to vůbec reálné mobilní domek na pozemek dovézt.

This entry was posted in Nezařazené and tagged . Bookmark the permalink.