Spočítejte si svou čistou hodinovou mzdu jednoduše i vy

Čistá hodinová mzda je taková mzda, která vám je zaměstnavatelem vyplacena za hodinu vaší práce, a to po odečtení odvodů na zdravotní a sociální pojištění a samozřejmě i daň z příjmu. Je to tedy vlastně částka, kterou fakticky za hodinu vykonané práce dostanete. Jak ji spočítat? Je to více než snadné a stačí vám k tomu pár kliků na kalkulačce.

Mzda podle času

Mzda je většinou uváděna v hrubém a čistou výši si musíte dopočítat

Pracovní smlouvy či mzdové výměry vždy obsahují výši mzdy, která může být uvedena v různých formách, a to například hodinová, měsíční, úkolová. Ve většině případů je jakýkoliv typ mzdy uváděn v hrubém. Jak ale jednoduše zjistit čistou hodinovou mzdu? Je to samozřejmě možné hned několika způsoby. Některé z nich jsou složitější, jiné jednodušší.

Čistá hodinová mzda https://www.kalkulackacistemzdy.cz/vypocet-hodinove-mzdy, v závislosti na zaměstnavateli, může obsahovat i různé příspěvky a bonusy. Mzda obvykle bývá, již v případě mnoha zaměstnavatelů, rozdělena na fixní a pohyblivou složku. Toto rozdělení má většinou za úkol motivovat zaměstnance k lepším výkonům a efektivnější práci. Výpočet čisté hodinové mzdy však v tomto případě může představovat právě tu složitější variantu.

Hodinová mzda

Snadný výpočet čisté hodinové mzdy a její minimální výše dle zákona

Vaši čistou hodinovou mzdu nejjednodušším způsobem vypočítáte, pokud znáte čistou měsíční mzdu a celkový počet odpracovaných hodin. Pak stačí naprosto jednoduše čistou mzdu za celý měsíc vydělit počtem odpracovaných hodin. Tím vám vnikne výše hodinové mzdy, která v sobě již zahrnuje veškeré příplatky či bonusy a zároveň je poníže o povinné odvody, daně či srážky.

V České republice je v roce 2021 stanovena minimální mzda na 15.200,- Kč v hrubém. To při standardním pracovním úvazku (40 hod./týdně) znamená minimální hodinovou mzdu 90,50 Kč. V čistém se tak hodinovou sazba pohybuje kolem 84,- Kč. Můžete si tak i ověřit, zda vám vyplácená mzda tyto požadavky splňuje.