RMC – komunikace řidiče a dispečinku


Každý podnikatelský subjekt má především zájem nejenom snižovat náklady v provozu, ale chce například vědět, jak efektivně využívají pracovní čas jeho zaměstnanci.

Firmy, které mají vozový park, je jedno, jestli jsou to osobní auta, autobusy nebo nákladní vozidla. Tam, kde firma potřebuje své zaměstnance řídit na dálku, je ideální aby se dokázal řidič co nejrychleji spojit s dispečerem a opačně.

K tomu je určen náhled aplikace HelloD RMC-system, která umožňuje komunikaci přes bluetooth s jednotkou Gcom.

Pomocí digitální technologie druhé generace tzv. 2G – kde modul GSM zaznamenaná data posílá přímo na server DISPEČEROVI. Je jedno, jestli se využívá mobilní telefon nebo například tablet, zde je důležité, aby měli operační systém Android s verzí 4 a více.

pod kontrolou

Tato aplikace umožňuje mezi řidičem a dispečerem okamžitou komunikaci pomocí textových zpráv. Protože z dispečinku jsou řidiči zaslány trasy do cíle nakládky a vykládky a tím ho přímo navigují. Automaticky se všechny záznamy zapíši do elektronické stazky ve formátu pdf nebo xls.

Tím má firma dokonalý přehled, jak o pohybu vozidla, výkonu řidiče, jeho stylu řízení a zároveň jeho odpočinku. To je hodně důležité.

Mimo toho tento systém umožňuje zaslat seznam povolených tankovacích stanic pro nákladní vozidla, čtení čárových kódů, fotografování a odesílání fotek na server. Dokáže kontrolovat spotřebu paliva, případně jeho úniku a jiné.

sledování provozu vozidel

Aplikace Hello D má mnoho výhod a s její pomocí tak docílíte efektivní řízení dopravy.

Pokud firma využívá náš RMC systém – dálkový monitoring těžkých strojů a všech vozidel (nákladních, osobních), má s jeho pomocí dokonale vyhodnocené vše, co se týká provozních nákladů. Sleduje a vyhodnocuje kapacity pohonných hmot. RMC systém vám tak pomůže snížit veškeré náklady ve vašem vozovém parku.