Fotografický tábor pro děti rozvíjí fantazii i odborné znalosti a především samostatnost

Pasivita a přijímání cizího životního vzoru vede k jevu, který mnozí lidé nazývají příznačně – ovce ve stádu. Obyvatelé Česka mají naštěstí v genech stále uložené informace o vlastní tvořivosti a nápaditosti, nezávislé na nějakém vnuceném systému, bylo to dáno historickým vývojem naší země v područí Rakouska-Uherska a pak i za socialismu.

zrcadlovka Canon

Veďte děti k aktivnímu životu

Bohužel se tento trend snaží některé pseudomoderní společenské směry rozmělnit a výrazně tomu napomáhá sledování televize, sociální sítě, mobilní telefony a online hry. Pasivní lidé totiž snadno přijmou cizí myšlenky, které mohou být i destruktivní vůči jednotlivci i celé společnosti.

Naše budoucnost je v dětech a kdo si to uvědomuje, měl by jít ostatním příkladem. Velmi záleží na tom, zda je posadíme před televizor a dáme jim do ruky misku s bramborovými lupínky, aby se „zabavily a daly nám pokoj“, anebo je budeme vést a směrovat k tvůrčí samostatné a zodpovědné činnosti.

Motivační dětské tábory – jsou jednou z cest, jak v dětech aktivitu probudit, podporovat a rozvíjet. Kupříkladu fotografický tábor je vhodnou volbou pro citlivé děti s uměleckými sklony. Cílem ovšem není pózovat s mobilem a pořizovat naivní „selfie“, ale rozvinout cit pro vnímání světla a stínu, kontrastu barev, správné kompozice a živosti, aby snímek zaujal. Patří sem i odborné znalosti, jako je clona a čas a jejich vzájemné působení, ohnisková vzdálenost, rozdíly v technikách fotografování panoramat, detailů (makro), snímání živého pohybu či statických objektů.

staré fotky na stole

Fotografování stále patří mezi umělecké obory, a jak se říká, „není fotograf jako fotograf“. A že dobré, a třeba i černobílé fotky či diapozitivy mohou vzejít i ze stařičkého analogového veterána, prokazují fotografické legendy, jimiž je kupříkladu Jan Saudek a jeho oblíbený fotoaparát Flexaret.